Benvolguts pares i mares,

1) Escola de Pares, aquest any  tindrem com a tema central el Consum, amb dues xerrades que impartirà i subvencionarà l’Escola de Consum de la Generalitat de Catalunya. La primera serà el proper:
20 de novembre 21h. - JUGAR O CONSUMIR JOCS ( Dirigida a: Infantil i Primaria)

A més a més aquest trimestre també farem un altre:
27 de novembre 19,30h. - RELACIONS FAMILIARS: ELS DIFERENTS ESTATS EMOCIONALS DELS ADOLESCENTS (Dirigida a: C.Superior, secundaria i batxillerat). Xerrada  recomanada i subvencionada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Genelatitat.

2) Aquest any subvencionem amb els fons acumulats de l’AMPA l’aula d’informàtica del 3er pis

3) Adjuntem
calendari general d’activitats per poder tenir “enganxat a la nevera”

4)
Piscina Es recorda que tota la documentació relacionada amb aquesta activitat està penjada a la web de l’AMPA

4) S’ha demanat a l’escola perquè aquest any es tanquen els patis els divendres a la tarda quan no hi ha competicions esportives, ja que hi ha una queixa generalitzada. La decisió s’ha pres per la responsabilitat que assumia l’escola sobre els nens i nenes que sovint quedaven sols/soles o sense vigilància durant  aquest temps, ja que no existeix servei de monitoratge.

5) El darrer dia de cada trimestre hi haurà classe fins a les 17h

6) Eleccions per renovar els membres dels consells escolars
Les eleccions tindran lloc entre el 23 de novembre i l'1 de desembre

Tots els consells escolars dels centres públics i concertats i els consells de participació de les llars d'infants públiques i concertades han de renovar la meitat dels representants del professorat, dels pares i les mares i de l'alumnat i el delegat o la delegada del personal d'administració i serveis. El procés començarà el 2 de novembre i les votacions tindran lloc entre el 23 de novembre i l'1 de desembre. Els consells han de quedar constituïts abans del 15 de desembre. Aquests consells són els òrgans de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres o de les llars d'infants. Les seves funcions principals són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre.

La composició del Consell Escolar és la següent:
a/ El director del centre, que el presideix.
b/ Tres representants de la titularitat
c/ Un regidor/a o representant de l' Ajuntament de Barcelona.
d/ Quatre representants del personal docent elegits pel claustre dos del sector d'Educació Infantil/Primària i dos del sector d'Ensenyaments Secundaris
e/ Quatre representants dels pares i mares d'alumnes: tres elegits en votació (un del sector Infantil/Primària, un del sector ESO i un del sector Batxillerat) i un designat per la junta directiva de l' AMPA.
f/ Dos representants dels alumnes: un d'ESO i un de Batxillerat.
g/ Un representant del personal d'administració i serveis

Enguany a l’escola IPSE cal renovar:
•    2 representants dels pares i mares (1 d'Educació Infantil i Primària i 1 d'Educació Secundària)
                        PRESENTAN LA SEVA CANDIDATURA, Engràcia Ferran, Miquel Boix, Carles Solsona

Us animem a presentar mes candidatures i a la posterior votació!!!

La participació de tots els pares i mares de l’escola,  es molt important per poder tenir una bona
participació dins del Consell Escolar..

7) Segueixen faltant recursos humans dins la junta de l’associació per poder tirar endavant projectes que ens agradarien (p.e. el reciclatge de llibres) o per atendre altres demandes de les famílies, animem a mes famílies a ser socis de l’AMPA, a participar en la junta i a crear comissions per diferents tasques.


Les informacions són resumides i simplificades, per tal d'ampliar-les o per qualsevol comentari, podeu adreçar-vos al info@ampaipse.com i a traves de http://www.ampaipse.com/

Aquest document és personal i confidencial. Per tant, us informem que la informació recollida es reservada i no vinculant i es prega discreció en el seu ús.


JUNTA AMPA ESCOLA IPSE